การสมัครสมาชิกวารสารจิตวิทยาคลินิก
(Thai Journal of Clinical Psychology Member Application)

 

วารสารจิตวิทยาคลินิก จะจัดส่งวารสารปีละ 2 ฉบับ

ให้แก่สมาชิกห้องสมุดและหน่วยงานสุขภาพภายในประเทศไทย

โดยมีค่าธรรมเนียมวารสารฯ ปีละ 200 บาท ( 2 เล่ม)

Download ใบสมัครสมาชิกวารสารจิตวิทยาคลินิก ที่นี่

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่นี่

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก